Yves Saint Laurent "Saharienne", 125ml

Yves Saint Laurent   "Saharienne", 125mlYves Saint Laurent   "Saharienne", 125ml
:
: ,
: , , , , , ,

1968 Yves Saint Laurent , , Yves Saint Laurent Saharienne. , .